Skip to content

Our School / Наша Школа

School Bank Account / Банковни Рачун

BankSuncorp
BSB484-799
Account NameSerbian Orthodox Church St Nikolas
Account Number086414117

Информација / Information

The Serbians school “Sveti Sava”, has existed under this name since 2002, when it was founded by  a group of enthusiasts, mothers of the first students of the school, Biljana Celebicanin, Dragana Tulic, Jasminka Susa, Dusanka Ilic and Milijana Jankovic with the support and spiritual guidance of Father Jovan Cvetic

The school is currently organized in three groups, depending on the age of the students, and classes take place every Saturday from 2:30 pm to 5:30 pm. Students aged 3-16 are welcome to enroll. A detailed class schedule and curriculum for 2021 is being prepared and will be published on the website and the school’s Facebook page.

The primary goal of our school is to develop awareness of one’s own national and cultural identity by learning the Serbian language with the most valuable works of Serbian cultural heritage, as well as maintaining permanent ties with the homeland.

The plan for 2022 is to work on improving the organization and quality of work, to meet the demands of parents to form new groups and promote student achievements. Increasing and retaining the number of students is one of the main strategic goals for the 2022 school year.

An additional class is planned for the 2022 school year in which students will learn Serbian language basics to enable the students to use the language correctly in different communicative situations.  

To enroll please fill in the enrollment form and e-mail it to svsavaskolarossst@gmail.com. Preferred payment method is money transfer into the school bank account and please forward a copy of the receipt or bring this to the first class. The first day of school for 2022 is 12th February 2022.

For all additional information please contact Biljana Celebicanin on 0434 282 824.

Enrollment fees per family are:

For 1 child: $260.00

For 2 children: $460.00

For 3 children: $580.00


Мала Школа на српском језику„Свети Сава“, постоји под овим именом од 2002 године, када ју је оснавала група ентузиаиста, мајке првих полазнка школе; Биљана Челебићанин, Драгана Тулић, Јасминка Шуша, Душанка Илић и Милијана Јанковћ уз подршку и духовно водство Оца Јована  Цветића.  Кординатори су се смјењивали; Саша Кринковски, Горан Радмановић, Милорад Тепша, Горана Перић, Мира Ћемали, Зорка Јовановић, а школa и неуморни наставници раде без престанка.

Циљ школе је развијање свести о националном и културном идентитету учењем српског језика са највреднјим делима српске културне баштине, као и постицање одржавања трајних веза с отаџбином.

План за 2022 годину је да радимо на унапређивању организације и квалитета рада, да изађемо у сусрет захтевима родитеља за формирање  нових група као и промоција постигнућа ученика. Повећање броја ђака је један од главних стратешких циљева за 2022 школску годину. 

Током 2021 године отворено је додатно одјељење за ученике преко 16 година. Наставу је похађало 12 ученика а ове године је циљ да се у том одјељењу повећа број ученика.

Упис у школску 2022 г је отворен а први дан школе је 12 Фебруара 2022.

Молим вас попуните формулар за упис у школу, уписнину можете уплатити на банковни рачун и доставити све документе на е-маил адресу svsavaskolarossst@gmail.com.

За све додатне информације контакт детаљи су : Биљана Челебићанин  0434 282 824.

О настви школе

Школа је тренутно организована у четри групе, зависно од старосне доби полазника, а настава се одвија сваке Суботе од 14:30 – 17:30 часова. Ученици узраста од 3 – 16 година могу да похађају наставу. Детаљан план и програм наставе за 2022 годину је одговорност учитеља а исти је прилогђен узрасту ученика.

У најмлађој групи су дјеца од 3 до предсколског узраста .  Они кроз игру и пјесму уче прве ријечи и прва слова на српском језику.  Учитељ ове групе је Снежана Дукић са вишегодишњим искуством у настави овакве врсте и у оквиру иностраног и аустралијског образовања.

У групи са учитељицом Славком Алемпић су ученици који полазе у први разред регуларне аустралијске школе. У тој групи се већ озбиљно учи српска азбука, дјеца уче да читају и пишу на ћирилици и да склапау прве правилне конструкције на српском језику. Учитељица Славка Алемпић, професор српског језика и кљижевности, тадоћер са искуством у раду на ова континента,

Леонела Фундић, је предавач и научни сарадник на неколико аустралијских универзитета са великим искуством у раду са дјецом млађег и тинејџерског узраста у Аустралији и Атини. У овој групи склапају се правилне конструкције на српском језику, фокус је на интезивно читање и разумјевање проћ

У најстаријој групи се већ раде основе граматике језика, гдје се, ипак не изучавају сложеније теме, него оне примјерене дјеци у расејању. Исход наставе на српском језику је да ученк користи српски језик у разним комуникативним сиутацијама, идентификује битне особености националне георгафије, историје и културе. Учитељ у овај групи је Драган Тепавчевић, магистар српског језика и књижевности са годинама искуства у раду са ученицима свих узраста.

Ранка Славуљица, професор музике са 20 година искуства у раду са дјецом и омладином,  дрижи часове  музичке умјетности, слушање и извођење музике,  а у складу с идејом да ученици мелодијски и ритмички осете српски језик.