Давање Прилога / How to Give a Donation

Our church is arguably the most remarkable building of its kind in Australia and requires your continuing financial support so that it can be completed.

You can give your donation by:-

  1. Contacting our priest directly and making arrangements.
  2. Delivering a donation in person at the church on a Sunday after services.
  3. Mailing a cheque or money order to the committee. Please provide your full name and a return address for the receipt. Please make the amount out to “Serbian Orthodox Church – St Nicholas, Ross St”.
  4. Direct credit to: Suncorp Bank, Serbian Orthodox Church St Nikolas, BSB 484-799, Account 08-641396-0. Provide your name as a reference and email us with your full name and a return address for the receipt.

In each case, you will be provided with a receipt  and your name will appear on our donor’s list unless you specify that you wish to remain anonymous.

Thank you.


По већини мишљења наша црква је најизванреднија зграда овога типа у Аустралији и потребна нам је ваша финанциска помоћ да би се она довршила.

Ваш прилог можете дати на следеће начине:-

  1. Ступите у директну везу са свештеником.
  2. Лично донесите/уручите Ваш прилог цркви недељом или празником посље службе.
  3. Напишите чек или money order и пошаљите поштом Управи. Чек и сума да гласи на “Serbian Orthodox Church – St Nikolas, Ross St”. Доставите Ваше име и адресу да би Вам се могла признаница послати.
  4. Direct Credit: Suncorp Bank, Serbian Orthodox Church St Nikolas, BSB 484-799, Account 08-641396-0.

У сваком случају, добићете признаницу и Ваше име биће уведено у листу приложника. Ако желите остати анонимни нагласите то.

Хвала.