Dishwasher Donations
Dobrovoljni prilog za mašinu za pranje suda
(gathered June - August 2011)
Bijelić Bojka $10
Bojić Grozdana $50
Branković Sandra $20
Caroll Ljubica $70
Čolović Živka $50
Erceg Anica i Rade $50
Gigović Nada $100
Grubnić Radojka $20
Ilić Dusan $40
Ilić Miloš i Dušanka $50
Ilić Petar i Sonja $100
Janković Daliborka i Alek $50
Janković Jandrija i Dragica $20
Janković Ruža $50
Jelić Marta $10
Jović Marija $20
Jovičić Beba $50
Karan Anđa $65
Katarić Milena $20
Katarić Radoslava $20
Krinkovski Saša $20
Kukić Branka $10
Ličina Natalija $50
Matić Miranda $50
Matić Vesna $50
Milić Jovanka $50
Milikić Dobrina $20
Miljevic familija $10
Miloš Jasna $20
Miloš Zora $20
Mirković Aleksandra $20
Mirković Mile $20
Mirković Stevan i Mira $50
Mirković Tamara $20
Nikolić Sonja $10
Nikolić Toma $20
Petrović Ika $50
Petrović Marija i Stevan $50
Petrović Nada $20
Radanović Gordana $20
Radmanović Goran $50
Radmilović Jordanka $50
Radonić Davorka i Dražen $100
Radović Milica i Petar $50
Šaponja Emilija $50
Šare Ika $10
Šare Lidija $10
Šarić Anka $50
Šarić Gordana $50
Šarić Kosa $50
Šuša Mira $20
Triskov Olivera $10
Trkulja Jovanka $10
Višić Božica $25
Vukadin Aleksandra i Dalibor $100
Zlatković Živan $100
  Željka i Slobodan $5
TOTAL   $2,185