Грешке и Омашке / Errors and Omissions

 


 

Ако има грешака или омашака, молимо писмено јавите управи:-

The Committee

Serbian Orthodox Church, St Nikolas

6 Ross St

Woolloongabba 4102 QLD

Молимо доставите датум, име и суму прилога (и број признанице ако имате).

 

Ако желите да се промени лични објављени прилог да буде анониман (или обратно), или желите исправити име под којим је обављен прилог, такођер молимо писмено јавите управи.

 


 

If there are any missing or incorrect entries, please write to:-

The Committee

Serbian Orthodox Church, St Nikolas

6 Ross St

Woolloongabba 4102 QLD

Please include the date, name and amount (and receipt number if possible).

 

If you wish to change a published donation to be anonymous (or vice versa) or correct the name that it appears under, please also write to the committee.