Догађаји / Events


2017 Мај / May

Archive / Home

  

Дан Day

Час / Time

Догођај Event

 

Недеља 12. мај

Sunday 12th May

7:00

7 am

Ђурђовдански уранак на црквеном имању

St. George’s Day picnic on the church grounds