Догађаји / Events


2017 Мај / May

Archive / Home

 

Дан Day

Час / Time

Догођај Event

 

Недеља 7. мај

Sunday 7th May

7:00

7 am

Ђурђовдански уранак на црквеном имању

St. George’s Day picnic on the church grounds