Догађаји / Events


2016 Децембар / December

Archive / Home

 

Дан Day

Час / Time

Догођај Event

 

Недеља 20. децембар

Sunday 20th December

11:00

11 am

Прослава црквене славе Свети Никола у црквенојсали.

Celebration of St Nicholas (church’s saint day) in the church hall.