Догађаји / Events


2015 Септембар / September

Archive / Home

   

Дан / Day

Час / Time

Догођај / Event

 

Недеља 20. септембар  

Sunday 20th September

11:00

11 am

Годишња Скупштина у црквеној сали.

Annual General Meeting in the Church Hall.