Догађаји / Events


  

2013 Децембар / December

Archive / Home

  

Дан / Day

Час / Time

Догођај / Event

 

Недеља 22. децембар

Sunday 22nd December

11:00

11 am

Прослава црквене славе Свети Никола у црквеној сали.

Celebration of St Nicholas (church’s saint day) in the church hall.