Догађаји / Events


  

2013 Мај / May

Archive / Home

 

  

Дан / Day

Час / Time

Догођај / Event

 

Недеља 12. мај

Sunday 12th May

 

8:00

8 am

Ђурђовдански уранак на црквеном имању

St. George’s Day picnic on the church grounds