Догађаји / Events


 

2012 Децембар / December

Archive / Home

  

Дан / Day

Час / Time

Догођај / Event

 

Недеља 23. децембар

Sunday 23rd December

11:00

11 am

Прослава црквене славе Свети Никола у црквеној сали.

2nd celebration of St Nicholas (church’s saint day) in the church hall.

Недеља 30. децембар

Sunday 30th December

11:00

11 am

Continuation of AGM (suspended on 25/11/12)