Догађаји / Events


  

2008 Април / April

 

Дан / Day

Час / Time

Догођај / Event

 

Недеља 6. април

Saturday 6th April

 

18:00

6 pm

Духовно вече, предавање и разговор са свештеницима и вечера у црквеној сали.

Spiritual Evening, lectures and discussion with the priests and dinner in the church hall.

 

Субота 19. април

Saturday 19th April

 

18:00

6 pm

Лазарева субота, вечера у црквеној сали.

Lazarus Saturday, dinner in the church hall.