Догађаји / Events


 

2007 Новембар / November

 

Дан / Day

Час / Time

Догођај / Event

 

Недеља 25. новембар

Sunday 25th November

 

11:00

11 am

Годишња Скупштина у црквеној сали.

Annual General Meeting in the Church Hall.